954 41 735 post@hht.as

HELSE MILJØ OG SIKKERHET

Hovedhensikten med HMS-arbeidet er å identifisere og forebygge alle sider som kan få negative konsekvenser for:

  • Arbeidsmiljø
  • Sikkerhet
  • Helse
  • Ytre miljø

HMS mål for 2019

 • NULL ARBEIDSULYKKER
 • NULL SYKEFRAVÆR SOM SKYLDES ARBEIDSMILJØET
 • VEDLIKEHOLDE HMS SYSTEMET I SAMARBEID MED BHT OG IMPLEMENTERE DET I ALLE LEDD I VIRKSOMHETEN
 • VI SKAL HÅNDTERE VÅRT AVFALL SLIK AT
 • RESSURSENE UTNYTTES OPTIMALT OG MED MINST MULIG MILJØBELASTNING

FRISK NÅR DU KOMMER PÅ JOBB FRISK NÅR DU GÅR HJEM FRA JOBB

Kontakt oss idag

Våre åpningstider er 08.00 – 16.00 alle hverdager

Kontakt oss i dag for en hyggelig prat og ett godt tilbud

Telefon: 954 41 735