954 41 735 post@hht.as

Haugaland Industritjenester

HIT leverer tjenester innen bygg, anlegg, vei, kraft og industri.
Våre kunder tilbys en totalpakke fra prosjektets begynnelse, via gjennomføring til sluttfase.

 

Ring oss 24/7: 954 41 735

Tjenester vi tilbyr

Våre ansatte har ulik og bred kompetanse og erfaring innen ulike yrker, noe som gjør at Haugaland industritjenester AS kan dekke de mange ulike tjenester som kundene har behov for.

Vårt fokus på HMS/Kvalitet og stadig påfyll av kurs og utdanning, gjør at vi kan levere tjenester med høy kvalitet på en sikker måte.

Veitjenester

HIT AS utfører mange tjenester for vei. Vintervedlikehold, trafikkdirigering, handyman, skoging og mye mer

Industri

HIT AS tilbyr mange tjenester til industrien. Vi disponerer også kai på Husøy

Vedlikehold

HIT AS utfører tjenester tilknyttet bygg – og anleggsbransjen. Kundene er stat, kommune, private entreprenører og byggefirma.

Skog

Vi utfører både jobben som krever maskinelt utstyr –og manuell skogrydding

Utstyr

HIT disponerer mye utstyr som brukes i egne arbeider, men også for utleie.

HELSE MILJØ OG SIKKERHET

Miljø og HMS mål for 2019

  • Null arbeidsulykker
  • Null sykefravær som skyldes arbeidsmiljø,
    vedlikeholde HMS systemet i samarbeid med BHT og implementere det i alle ledd i virksomheten
  • Vi skal håndtere vårt avfall slik at ressursene utnyttes optimalt og med minst mulig miljøbelastning

Frisk når du kommer på jobb, frisk når du går hjem fra jobb.

Les mer

Kontakt oss idag

Våre åpningstider er 08.00 - 16.00 alle hverdager

Kontakt oss i dag for en hyggelig prat og ett godt tilbud

Telefon: 954 41 735